Spotkanie w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień „Antymina” — profilaktyka z pasją

banner

„Antymina” — profilaktyka z pasją

wykład na wydziale biologii UŚ

6 września w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaletach miało miejsce wydarzenie artystyczne rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości”, którego adresatami byli wychowankowie ośrodka. Spotkanie odbyło się w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień „Antymina” — profilaktyka z pasją.

W projekcie wzięli udział wszyscy wychowankowie ośrodka, którzy nie kryli podziwu dla artysty — rapera. Wiedza dotycząca skutków zażywania środków odurzających, alkoholu, dopalaczy, narkotyków oraz palenia marihuany, podana została przez członków zespołu w sposób atrakcyjny i interesujący dla naszych podopiecznych. Wartości religijne wplecione do repertuaru stanowiły wartość dodaną prezentacji.

Sporządził: pedagog MOW