Projekt edukacyjny „Łączy nas pamięć”

banner

Działalność wychowawcza w MOW w Kaletach zmierzająca do wszechstronnego rozwoju potencjałów wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

We wszystkich aspektach życia obecne są nowe technologie cyfrowe. Internet nie jest już tylko kolejnym elementem funkcjonowania człowieka, który może on wykorzystywać lub nie, w zależności od swojego upodobania. Jest on obligatoryjnie obecny we wszystkich obszarach życia. Trudno już wyobrazić sobie możliwość całkowitej rezygnacji z obecności w cyberprzestrzeni. Aktywności takie jak zdobywanie wiedzy, efektywne poszukiwanie pracy czy komunikacja to tylko ułamek zadań jakie podejmujemy przy użyciu mediów cyfrowych. Kompetencje cyfrowe służą więc zaspokajaniu różnorodnych potrzeb i uzyskiwaniu korzyści w wielu aspektach życia… „pełny tekst do pobrania” (PDF)