Zdalne nauczanie

banner
grafika

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka dla uczniów szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zdalne nauczanie dotyczy wychowanków, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie i nie przebywają w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaletach.

Materiały do nauczania zdalnego będą zamieszczane zgodnie z zaplanowanymi zajęciami w zakładce/linku ZDALNE NAUCZANIE. Będą one pogrupowane poszczególnymi przedmiotami, z podziałem na klasy i kolejne tygodnie zajęć. Proszę kierować się informacjami zamieszczonymi przez nauczycieli. Rozwiązania zadań, prace, odpowiedzi należy przesyłać na adres podany przez nauczycieli prowadzących.
Życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.


Zajęcia w linku: „ZDALNE NAUCZANIE”