Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

banner

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

dyplom

Po raz kolejny wychowankowie MOW w Kaletach brali udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Na zajęciach zorganizowanych w szkole mogli dowiedzieć się o historii Żydów w Polsce, poznawali literaturę związaną z Holokaustem. Wszystkie klasy miały okazję zobaczyć film o powstaniu pt. „Nie było żadnej nadziei” reż. Kama Veymont.

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskim POLIN, ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 roku, dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, który co roku składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania.

Przesłał: Zbigniew Walotek