Wolontariat w schronisku dla psów

banner

Wolontariat w fundacji „Psia duszka”

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest miejscem, w którym jednym z zadań jest rozwijanie zainteresowań swoich podopiecznych oraz rozbudzanie postaw empatycznych. Dlatego wychowankowie grupy III, jako wolontariusze pomagają w zaprzyjaźnionej fundacji „Psia duszka”, której celem jest opieka nad bezdomnymi psami oraz przygotowanie ich do późniejszej adopcji. W tym celu wraz z opiekunem raz lub dwa razy w miesiącu odbywają się wyjazdy do miejscowości Cisie, w której przebywa część piesków w celu opieki nad nimi oraz wyprowadzaniu na spacery po okolicznych lasach.

Zarówno wychowankowie jak ich czteronożni podopieczni czerpią z tych spotkań wiele radości. Zwierzęta niemające własnego domu bardzo chętnie lgną do naszych podopiecznych domagając się pieszczot i zabawy, a dla wychowanków naszej placówki jest to okazja do rozwijania empatii oraz do spędzania czasu wolnego w przyjemny sposób.

Przesłała: Eulalia Kłos