Raport przedstawia wyniki badania dotyczącego wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego udzielanego dzieciom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom — uchodźcom z Ukrainy

banner

Raport - Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu

„Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu — uchodźców z Ukrainy i ich rodzin. Perspektywa profesjonalistów pracujących w polskich placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych” (PDF - do pobrania)

Raport przedstawia wyniki badania dotyczącego wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego udzielanego dzieciom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom — uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po inwazji Rosji w Ukrainie.

Badanie przeprowadzono w okresie od 1 czerwca do 1 września 2022 r. Uczestnikami badania były osoby zatrudnione w placówkach edukacyjnych, przede wszystkim poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób w spektrum autyzmu.

Tematem badania były doświadczenia profesjonalistów w zakresie wsparcia oferowanego tej grupie uchodźców, wyzwania związane ze wspieraniem, źródła finansowania wsparcia oraz potrzeby osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w przyszłości.

Przesłała: dr hab. Barbara Winczura