Dzień Nauczyciela

banner

Dzień Edukacji Narodowej

Uczniowie i kadra celebrowali ten dzień w sposób typowy dla naszego ośrodka, tj. bez zadęcia, dowcipnie, ale i z wielką serdecznością. Przygotowany przez uczniów społecznie dostosowany(!) program artystyczny, oddawał klimat naszych wzajemnych relacji. Nauczyciele przekonali się, że uczniowie słyszą i zapamiętują ich słowa, rozumieją trudy pracy dydaktycznej i wychowawczej (ale mają kilka innowacyjnych wskazówek metodycznych) oraz – co najistotniejsze – widzą wartość tej pracy.

Przesłała: Eulalia Kłos