Mural w ZSP Nr 4

banner

Mural w ZSP Nr 4 w Sosnowcu

mural

W ramach innowacji pedagogicznej realizowanej w Zespole Szkół Specjalnych, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu przygotowywali mural, jako efekt naszych wspólnych działań.