Międzyośrodkowy Turniej Piłki Nożnej

banner

Międzyośrodkowy Turniej Piłki Nożnej

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka w Krzepicach biorą udział z wieloma sukcesami w różnego rodzaju zawodach sportowych, organizowanych przez inne ośrodki. Sami również jesteśmy organizatorami wielu zawodów sportowych, w których wychowankowie z wielu ośrodków poprzez przeżywanie emocji sportowych, ćwiczą w sobie silną wolę, sportową rywalizację, zasady fair play czy szacunek do przeciwnika. Resocjalizacja poprzez sport nie jest nam obca i przynosi pożądane efekty.