Wolontariat w DPS w Częstochowie

banner

Wolontariat w DPS w Częstochowie

Od 2016 roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach niezmiennie udzielają się jako wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Chłopcy pomagają w różnych pracach na terenie placówki oraz wspierają podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w ich samorozwoju. Wychowankowie angażują się w budowę ogrodu, ale biorą również udział w piknikach czy innych działaniach organizowanych przez DPS. Współpraca pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z Wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ma niewątpliwie wiele korzyści dla każdej ze stron.