Opis Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Julianpolu

banner

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu

zlokalizowany jest w powiecie oleskim w województwie opolskim. Ośrodek to placówka całodobowej opieki o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, przeznaczona dla młodzieży niedostosowanej społecznie i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W ośrodku może przebywać 32 chłopców potrzebujących specjalistycznej opieki dydaktyczno-wychowawczej. Podopieczni uczą się norm, zasad współżycia oraz współdziałania, zdobywania umiejętności spędzania czasu wolnego, a także zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez udział w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Lokalizacja oddalona od dużych aglomeracji umożliwia prowadzenie terapii podopiecznych, którzy w dużej mierze potrzebują wyciszenia i spokoju. Na rozległym terenie placówki znajduje się boisko do piłki nożnej i siatkówki. Ośrodek wyposażony jest w 3-4 osobowe sypialnie z łazienkami, kuchnię z przestronną jadalnią, świetlicę ze sprzętem audiowizualnym, dwie sale terapeutyczne, siłownię, miejsce do spotkań z rodzicami oraz niezbędne pomieszczenia biurowe, administracyjne i socjalne.

Celem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Julianpolu

jest resocjalizacja i rewalidacja poprzez:

 • • zapewnienie opieki i wychowania
 • • umożliwienie ukończenia nauki na poziomie podstawowym
 • • opiekę zdrowotną i korektę deficytów rozwojowych
 • • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie

Przy MOW w Julianpolu funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, w której wychowankowie mają możliwość nauki dostosowanej do ich poziomu wiedzy oraz umiejętności. Dzięki kameralnej atmosferze oraz stosowaniu odpowiednich metod nauczania podopieczni mają możliwość wyrównania, często kilkuletnich, zaległości szkolnych.

Kadra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Julianpolu

to specjaliści z zakresu rewalidacji i resocjalizacji posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, co wymaga również predyspozycji osobowościowych. Placówka zatrudnia zatem nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa oraz terapeutów, którzy posiadają wykształcenie z zakresu resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz terapii uzależnień. Kadrę pedagogiczną uzupełniają pracownicy obsługi i administracji.

Z uwagi na swoją specyfikę, w oparciu o indywidualne programy, w młodzieżowym ośrodku w Julianpolu prowadzone są liczne zajęcia terapeutyczne, do których można zaliczyć:

 • • rewalidację
 • • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • • socjoterapię
 • • psychoterapię grupową i indywidualną
 • • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • • survival
 • • arteterapię