Opis Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach

banner

Koncepcja pracy MOW w Krzepicach w latach 2023/2025 (PDF - do pobrania)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach położony jest w powiecie kłobuckim w województwie śląskim w odległości 34 kilometrów od Częstostochowy. Placówka o charakterze resocjalizacyjnym przeznaczona jest dla 32 chłopców w wieku 13-18 lat z terenu całego kraju. Z uwagi na niedostosowanie społeczne młodzież przebywająca w ośrodku uczestniczy w zajęciach wychowawczych i terapeutycznych, które są prowadzone w formie:

  • zajęć socjoterapeutycznych
  • zajęć artystycznych
  • zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • rajdów pieszych i turystyki

Młodzież uczestniczy również w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz kółkach zainteresowań dostosowanych do potrzeb i możliwości podopiecznych. Największym powodzeniem cieszą się zajęcia manualne, wyjazdowe zawody sportowe oraz rozgrywki na terenie placówki.

W MOW w Krzepicach wychowankowie mają możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjalnym w szkole zlokalizowanej na terenie ośrodka. Kameralne klasy oraz stosowanie indywidualnych metod nauczania pozwala na wyrównanie zaległości szkolnych, z którymi kierowana jest młodzież do placówki.

Ze względu na swoją specyfikę oraz współczesne wymogi pedagogiczne placówka dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą. W ośrodku krzepickim zatrudnieni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

  • wychowawcy
  • pedagog
  • psycholog
  • pielęgniarka
  • terapeuci (min. z socjoterapii)

Wszystkie zatrudnione osoby posiadają wyższe wykształcenie z zakresu resocjalizacji oraz specjalistycznego przygotowania zawodowego. Kadrę placówki uzupełniają pracownicy administracji i obsługi.

Z uwagi na charakter przebywającej młodzieży placówka stosuje metody oparte na indywidualnym traktowaniu wychowanków, współpracy z ich domem rodzinnym oraz wdrażaniu do jak najszerszej samoobsługi podopiecznych w zakresie codziennych czynności.

Przebywający w ośrodku wychowankowie mają do dyspozycji kameralne, 3-4 osobowe sypialnie, zaplecze kuchenne wraz z jadalnią, łazienki z natryskami, wc. Na terenie placówki zlokalizowane są również pomieszczenia socjalne i biurowe, sala gimnastyczna z siłownią, pralnia oraz świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny. Przy placówce znajduje się boisko, a cały ośrodek otoczony jest dużą ilością zieleni.