Opis Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach

banner

Ośrodek w Kaletach położony jest w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Jest całodobową i całoroczną placówką pełniącą funkcje resocjalizacyjno-wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne, przeznaczoną dla 60 chłopców w wieku od dziesiątego do osiemnastego roku życia. Nieletni są przyjmowani do placówki na podstawie wskazań Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ośrodek oferuje szeroki wachlarz zajęć o charakterze wychowawczo-opiekuńczym, edukacyjnym oraz terapeutycznym. W ofercie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczne, fotograficzne oraz zajęcia rozwijające zdolności plastyczne w oparciu o ideę „twórczej resocjalizacji”. Ośrodek organizuje wyjazdy edukacyjne i turystyczne. Prowadzimy również stałą współpracę ze społecznością lokalną. Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwijanie idei wolontariatu.

Kadrę placówki stanowią wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuta uzależnień, specjaliści z arteterapii, rewalidacji, zajęć sportowych oraz pielęgniarka i opiekunowie nocni.

Przy Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz, Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum w zawodzie informatyk. Oferta kierunków kształcenia zawodowego jest elastyczna i uzależniona od dynamiki rynku pracy. Szkoły posiadają bogate wyposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjające właściwemu procesowi kształcenia.

Oferta szkół obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technik i programów multimedialnych zarówno w klasach, jak i w bogato wyposażonej pracowni komputerowej. Uczniowie szkoły branżowej korzystają z nowoczesnej pracowni gastronomicznej niezbędnej do praktycznej nauki zawodu kucharza.

Ośrodek spełnia wysokie standardy socjalno-bytowe. W placówce funkcjonuje 5 grup wychowawczych. Każda grupa dysponuje sypialniami przeznaczonymi dla maksymalnie czterech wychowanków, aneksami kuchennymi z jadalnią, świetlicą oraz łazienką z WC.

Ośrodek dysponuje rozbudowanym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, siłownia oraz kort tenisowy.