Kalendarz noworoczny MOW w Kaletach

banner

Kalendarz noworoczny

Tradycją naszego ośrodka stało się przygotowanie kalendarzy noworocznych. Zdjęcia na kartach kolejnych miesięcy kalendarza to efekt zajęć koła fotograficznego oraz przesłane prace wychowanków na Konkurs Fotograficzny, zorganizowany przez nasz ośrodek. Kalendarz jest podsumowaniem naszej całorocznej pracy. Pierwszy kalendarz powstał w 2014 roku, a obecny jest siódmą edycją naszego kalendarza.

Opiekun koła: Zbigniew Walotek