Koło Turystyki Górskiej

banner

Koło Turystyki Górskiej

Ośrodkowe Koło Turystyki Górskiej prowadzone jest przez Pana Tomasza Kołodziejczyka, głównymi celami koła są:

  • • poznawanie obiektów przyrodniczych i kulturowych o dużych walorach
  • poznawczych,
  • • pogłębianie wiedzy o własnym regionie, dziedzictwie kulturowym regionu,
  • poznawczych, tradycji, zabytkach kultury i historii,
  • • wytwarzanie bliskich więzi ze środowiskiem regionu poprzez piesze wędrówki,
  • • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności
  • fizycznej,
  • • organizacja wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie,
  • • wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody.

Wychowankowie wraz z wychowawcą mają w planach zdobycie wszystkie szczytów Korony Gór Polskich – 28 najwyższych szczytów poszczególnych pasm górskich jest w zasięgu uczestników koła – wszyscy w to wierzymy! Ośrodek dysponuje sprzętem potrzebnym naszym „taternikom” – obuwie, odzież ochronna, sprzęt gastronomiczny, plecaki … itd. Jest wyposażenie, jest zamiłowanie do górskich wspinaczek więc ruszamy!

Przesłała: Eulalia Kłos